postheaderıcon Bilinçli Sedasyon Nedir? Nasıl Uygulanır?

  Bilinçli Sedasyon hastanın bağımsız olarak solunumunu devam ettirmesine olanak tanıyacak şekilde bilinç düzeyinin baskılanması, fiziksel ve sözel uyaranlara uygun cevapları vermesi halidir. Bilinçli Sedasyon uygun anestezik ilaçların damar yolundan, burun mukozasından, gaz koklatılması yoluyla uygulanmasıyla sağlanabilir. Doğal olarak olarak metodun seçiminde çocuğun yaşı, tıbbi  öyküsü, uygulanan metoda koopere yaklaşımı da önem taşır. 

Sedasyonla yapılan diş tedavilerinin her türlü tıbbi ekipmanın sağlanabildiği ve müdahele imkanlarının oluşturulduğu hastanelerde ve ameliyat odalarında yapılması gereklidir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü  görüşüyle sedasyonla yapılan diş müdahalelerinin özel muayenehanelerde ve polikliniklerde  yapılmasına izin verilmemiş,  personel bünyesinde anestezisti ve ilgili donanımı  bulunan A.D.S.M.(Ağız Diş Sağlığı Merkezleri) ve hastanelerde yapılması uygun görülmüştür . (Sayı: B.10.0.THG.0.79.00.02 )