postheaderıcon Pedodontide Temel Davranış Yönetimi Yöntemleri

  Çocuk hastada davranış yönetimi bilimsel temel ve esaslara dayanan, içinde iletişim , empati, psikolojik yaklaşım özelliklerini barındıran klinik bir yöntem bütünüdür.

 

Çocuğun Davranışını Belirleyen Etmenler;

 

* Yaşı ve bilişsel gelişimi

* Kişisel karekteri

* Kaygı ve korku düzeyi

* Yabancılara karşı tepkisi

* Daha önceki hekim deneyimleri

* Anne ve ebeveyne ait dental deneyimler

* Sosyoekonomik faktörler

* Sosyokültürel faktörler ve yetiştiriliş biçimi

 

Çocuk DişhekimliğindeTemel  Davranış Yönetimi Yöntemleri;(American Academy of Paediatric Dentistry)

 

1. Anlat Göster Uygula ( Tell- Show- Do)

2. Sesin Kontrollü Kullanımı

3. Dikkati Başka yöne yönlendirme

4.Pozitif Yaklaşım

5. Sözel Olmaya İletişim

6. Ebeveynin tedavi ortamında  varlığı/yokluğu

7. Tedaviyi Erteleme

8. Duyarsızlaştırma (birden fazla seans)

9. Modelleme

 

İleri Davranış Yöntemleri;

 

1. Koruyucu Stabilizasyon veya Kısıtlayıcı Uygulama

2. Sedasyon

3. Genel Anestezi