postheaderıcon Pedodontist Kimdir ?

 Pedodontistler çocukların ilk karşılaştıkları diş hekimleridir. Pedodontist  (çocuk diş doktoru);  çocukların diş gelişimi ve problemlerinin çözümünün yanı sıra çocuk psikolojisi, büyüme gelişimi ve çocuğa yaklaşım üzerinde uzmanlık eğitimi almış diş doktorudur. Pedodontistler 5 yıl süren dişhekimliği eğitiminden sonra en az 4 yıl süren doktora eğitimini tamamlayarak  'Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı'  ünvanını alırlar. 

*